ENVESTISÈ:

12 Out 2021, Tribinal Distrik Etazini pou Distri Sid Florid la te antre nan yon Lòd nan yon aksyon ki te ranpli pa Securities and Exchange Commission ki nonmen Corali Lopez-Castro kòm Reseptè a sou MJ Capital Finansman, LLC ak MJ Taks ak Plis Inc Plent SEC a akize ke Johanna M. Garcia te itilize MJ Kapital Finansman, LLC ak MJ Taks ak Plis Inc pou komèt yon konplo Ponzi pa ki envestisè yo te twonpe nan panse yo finanse prè pou ti biznis yo lè an reyalite yo. “Retounen” yo te finanse ak lajan yo jwenn nan envestisè nouvo. Ka a estile Securities and Exchange Commission v. MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More Inc. ak Johanna Garcia, Case No. 21-61644-CIV-SINGHAL. Lyen pou Plent lan ak Lòd pou nonmen Reseptè a disponib anba tit “Dokiman Tribinal” nan paj sa a.  Reseptè a te dirije yo pran jiridiksyon eksklizif ak posesyon tout byen nan MJ Kapital Finansman, LLC ak MJ Taks ak Plis Inc (“Defendant yo Defansè”), ak fè egzèsis tout pouvwa ofisye yo, direktè yo, administratè yo ak jeneral ak patnè limite nan akize yo Receiver, pami lòt bagay. Depi yo te nonmen Reseptè a te angaje nan pwosesis pou idantifye ak sere byen Defendant Defansè yo, ak envestige operasyon Defansè Defansè yo ak zafè finansye yo.  Si ou te yon envestisè nan MJ Kapital Finansman, LLC oswa MJ Taks ak Plis Inc., tanpri antre nan enfòmasyon yo mande nan seksyon “Enfòmasyon ou” nan paj sa a.

Paj sa a pral detanzantan mete ajou ak enfòmasyon adisyonèl sou ka a.


DÈNYE MIZAJOU SOU RESEVWA A
ENFATIONMASYON OU

  • Si ou te yon envestisè ak MJ Capital Funding, LLC oswa taks MJ MJ Taxes and More Inc., ou ka gen dwa fè yon reklamasyon.
  • Soumèt enfòmasyon ou yon fwa tanpri.
MJ Capital Funding