ENVESTISÈ:

Nan dat 12 out 2021, Tribinal Distri Etazini pou Distri Sid Eta Florid te antre nan yon Lòd nan yon aksyon Komisyon Sekirite ak Echanj te depoze ki te nonmen Corali Lopez-Castro kòm Reseptè sou MJ Capital Funding, LLC, ak MJ Taxes and More. , Inc. (“Defandan yo nan Reseptè yo”). Tribinal la elaji byen sereseptè a pou l enkli Pavel Ruiz MJCF LLC, ak UDM Remodeling, LLC (ansanm ak Defandan Seseptè yo, “Antite Seseptè yo”). Plent SEC a akize ke Johanna M. Garcia te itilize Defandan yo pou fè yon konplo Ponzi nan twonpe envestisè yo pou yo panse yo t ap finanse prè pou ti biznis yo lè an reyalite “retounen” yo te finanse ak lajan yo te jwenn nan men nouvo envestisè yo. Ka a rele Securities and Exchange Commission v. MJ Capital Funding, LLC, MJ Taxes and More, Inc. ak Johanna M. Garcia, Ka No. 21-61644-CIV-SINGHAL. Gen lyen ki mennen nan Plent lan, Lòd pou nonmen Desandan an, ak lòt dokiman tribinal yo disponib nan seksyon “Dokiman Tribinal” nan paj sa a. Reseptè a te mande pou l pran jiridiksyon eksklizif ak posesyon tout byen Antite Seseptè yo, ak egzèse tout pouvwa ofisye yo, direktè yo, manadjè yo ak patnè jeneral yo ak patnè limite nan Antite Seseptè yo, pami lòt bagay. Depi yo te nonmen an, Desandan an te angaje l nan pwosesis pou idantifye ak sekirize byen Antite Seseptè yo, mennen ankèt sou operasyon yo ak zafè finansye yo, epi idantifye nati ak dimansyon reklamasyon yo dwe administre atravè pwosedi sereseptè sa a.


DÈNYE MIZAJOU SOU RESEVWA A

  • 07/2/2022 – Receiver’s Fourth Interim Report
  • 3/03/2022 – Medyasyon an te fèt 2/28/2022 epi Medyatè a ranvwaye medyasyon an. Medyasyon an ap kontinye nan yon dat apre yo pral fikse pa Medyatè a. Yon fwa Medyatè a konfime nouvo dat la, nou pral mete ajou envestisè yo atravè sit entènèt nou an.
  • 1/18/2022 – Update to Investors